48-a KONFERENCO DE ILEI
 eo  
  1. Evento
  2. Programo
  3. Loko
  4. Organizanto
  5. Aliĝo !
  6. Partoprenantoj
ILEI logo

ILEI, la Internacia Ligo de Esperanto Instruistoj, estas la organizanto.
(Retejo de ILEI)

Estrarano pri Konferencoj
Radojica Petrovic
Serbio
radojica.petrovic.rs@gmail.com
Prezidanto de LKK
Marc Cuffez
Belgio
flandrio@hotmail.be
Prezidantino de ILEI
Mireille Grosjean
Grand'Rue 9, cp 9
2416 Les Brenets
Svislando (Suisse)
ilei.prezidanto@googlemail.com