AMO LIMA     Aktivula Maturigo
 eo  
  1. Evento
  2. Programo
  3. Loko
  4. Organizanto
  5. Aliĝo !
  6. Partoprenantoj

AMOLIMA logo      organizita de ILEI logo   kunlabore kun UEA logo

Surloka respondeculo:
Mireille Grosjean
Grand'Rue 9, cp 9
2416 Les Brenets
Svislando (Suisse)

 
Retpoŝto:   ilei.prezidanto@googlemail.com
Telefonoj:
hejma:   +41 32 932 18 88
portebla:   +41 79 69 709 66